Thơ nhạc - VỀ THÔI - Kim Thoa, Phương Liêu

VỀ THÔI

Thơ Cao thị Kim Thoa
Nhạc Nguyễn Đình Phương Liêu
Guitar: Nguyễn Đình Phương Liêu
Trình bày: Cs Hoàng Long
Video: Rosenet

MIÊN KHÚC MÙA THU - Phương Liêu

MIÊN KHÚC MÙA THU

Nhạc & lời :Nguyễn Đình Phương Liêu
Năm:  2008
Ca sỹ : Dzoãn Minh
Video : Hoàng Mai Trần

Thơ nhạc - THU MƠ - Phùng Thắm, Phương Liêu

THU MƠ

Thơ Phùng Thắm (Rose Phung)
Nhạc Nguyễn Đình Phương Liêu
Hát live vối guitar: Nguyễn Đình Phương Liêu
Không dùng thiết bị hỗ trợ âm thanh, thu âm bằng cellphone

Video: Nguyễn Đình Phương Liêu